News

Pierwsza recenzja „Kartaginy” O.S.T.R. & Marco Polo

"Kartagina" - produkt
07 Mar 2014, 11:59:11

autorstwa Karola Stefańczyka na portalu cgm.pl…

http://www.cgm.pl/recenzje,34991,ostr_marco_polo_kartagina,article.html

comments powered by Disqus